خانه سفید نماد پاکیزگی

رقابت در زمینه خشکشویی آنلاین چند سالیسیت به شدت اوج گرفته ، از همین جهت طراحی اپلیکیشن خشکشویی که بتواند نیاز کارفرمایی که بخواهد در رقابت سنگین نوآوری کند ، کار هر تیم نیست.

نشان سرعت و کیفیت زیروان

اپلیکیشن خشکشویی خانه سفید از زمان جلسه اولیه برای طراحی و توسعه تا مرحله عملیاتی شدن تنها 15 روز از زمان قسمتی از تیم زیروان را به خود اختصاص داد.

امکان ثبت نام با استفاده از تاییده شماره همراه ، چند روش پرداخت ، اطلاع رسانی به مسئولین ، اطاع رسانی وضعیت به مشتری در هر مرحله ، امکان اضافه کردن بی نهایت محصول و دسته بندی تنها امکانات کمی است که تیم زیروان در این زمان کم اجرایی کردند.

تاریخ اجرا :

سال 1398

خدمات ارائه شده :

طراحی و توسعه اپلیکیشن

اشتراک گذاری

درخواست مشاوره

اطلاعات خود را وارد کنید.

زیروان

زیروان

با ما تماس بگیرید