لوگو قسمت عظمی از برند

شاید در گذشته برای هر برندی که محصولی تولید می کرد یا خدماتی ارائه می کرد ، تنها کیفیت محصول یا خدمات نیاز بود.

اکنون با رقابت سنگین علاوه بر کیفیت عواملی نظیر لوگو برای ساخت آینده برند نیز نیاز است.

لوگوی مناسب با توجه به خدمات و محصول باعث ایجاد مفهوم مناسب در ذهن مخاطب و برندینگ می شود.

نمونه یک طراحی لوگوی مناسب برای تولید کفش سام را در اینجا مشاهده می کنیم.

امیدواریم توانسته باشیم ، سهمی در ساخت آینده بهتر برای این برند باشیم.

اشتراک گذاری

درخواست مشاوره

اطلاعات خود را وارد کنید.

زیروان

زیروان

با ما تماس بگیرید