معنای مناسب در طراحی لوگو

موردی که همیشه باید در زمان طراحی لوگو یا سفارش طراحی لوگو مدنظر داشته باشیم این مورد است :

لوگو تنها یک نماد بصری نیست.

لوگو نیاز به معنا و مفهوم با توجه به خدمات یا محصول برند دارد.

لوگو باید به نحوی طراحی شود که مفهوم خدمات یا محصول برند را به درستی منتقل کند و در ابتدا از نظر بصری برند را معرفی و پس از آن از نظر مفهومی ، مفهوم درستی را در ذهن مخاطب ایجاد کند.

ما در زیروان با شروع هر پروژه نه تنها به حال کسب و کار فکر می کنیم ، بلکه با جلسات متوالی آینده کسب و کار را نیز در نظر می گیریم.

لوگوی لوازم آشپزخانه سره یکی از نمونه کارهای حاصل این همفکری و آینده نگریست.

اشتراک گذاری

درخواست مشاوره

اطلاعات خود را وارد کنید.

زیروان

زیروان

با ما تماس بگیرید