پشتوانه زیروان

با توجه به گسترش روزانه مشتریان زیروان ، زیروسرور بوجود آمد و بخاطر ساختار درستش تبدیل به مجموعه جدا شد.

بعد از ارائه خدمات زیروسرور به عنوان یک هاستینگ و افزایش مشتریان ، درخواستی از طرف تیم زیروسرور برای بهبود ظاهر سایت دریافت کردیم.

بعد از جلسه در کمتر از یک هفته ظاهر و ساختار زیروسرور بطور کلی تغییر کرد و هر روز برای بهبود تجربه کاربری تغییراتی را در این سایت اعمال می کنیم.

تاریخ اجرا :

سال 1398

وبسایت :

zeroserver.co

خدمات ارائه شده :

طراحی و توسعه وبسایت ، ریدیزاین

اشتراک گذاری

درخواست مشاوره

اطلاعات خود را وارد کنید.

زیروان

زیروان

با ما تماس بگیرید