فیندو
فیندو

فیندو ،نیازهای فعالان حوزه سرمایه گذاری را در قالب یک پلتفرم جامع برآورده نماید و زیروان به عنوان یک همراه از ابتدا تلاش کرد ، محدودیت های پیش روی تیم فیندو را با طراحی و توسعه وبسایت و پشتیبانی کنار بزند.

درخواست مشاوره

اطلاعات خود را وارد کنید.

زیروان

زیروان

با ما تماس بگیرید